Szanowni Światowi Przywódcy,

konsensus naukowy wskazuje, że przemysłowy chów zwierząt odpowiada za co najmniej 14,5% globalnych emisji gazów cieplarnianych i powoduje znaczną degradację środowiska, od utraty różnorodności biologicznej po wylesianie.

Przejście w kierunku bardziej roślinnych diet jest – wraz z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności – jedną z najbardziej efektywnych strategii łagodzenia zmian klimatu i zapewnia wiele korzyści zdrowotnych i środowiskowych.

W tym roku w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska stwierdzono, że zmiana diety w celu uzyskiwania większej ilości białka z roślin, a mniejszej pochodzenia zwierzęcego, może potencjalnie zmniejszyć roczne emisje gazów cieplarnianych nawet o 20% w stosunku do obecnych wielkości emisji.

Zobowiązuję się ograniczyć lub wyeliminować produkty pochodzenia zwierzęcego z mojej diety. Na całym świecie miliony ludzi robią to samo, walcząc ze zmianą klimatu poprzez zmianę diety. Potrzebujemy jednak aby światowi liderzy wzięli na siebie odpowiedzialność za dalsze i szybsze napędzanie tej zmiany.

Ponieważ szansa na ograniczenia zmian klimatycznych do “zaledwie” 1,5 stopnia Celsjusza szybko maleje, prosimy światowych przywódców o:

  • Formalne uznanie podczas szczytu COP26 (Conference of Parties) wpływu przemysłowej hodowli zwierząt na globalne ocieplenie oraz
  • Zobowiązanie się do opracowania i inwestycji w strategie łagodzące, aby wspierać i prowadzić sprawiedliwe przejście na systemy żywnościowe oparte na roślinach.

„Transformacja diety polegająca na tym, że zapotrzebowanie na białko jest zaspojane w większym stopniu przez białka roślinne, a mniej odzwierzęce, może potencjalnie zmniejszyć roczne emisje gazów cieplarnianych o 0,7-8 GtCO2e do 2050 r. (2-20% obecnej emisji). Dodatkowe korzyści obejmują poprawę zdrowia i dobrostanu ludzi, ochronę bioróżnorodności i lepsze funkcjonowanie ekosystemów”.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, Making Peace with Nature, 2021.

Podpisz petycję

Wzywamy Światowych Przywódców do:

Formalnego uznania, podczas szczytu COP26, wpływu przemysłowego chowu zwierząt na globalne ocieplenie oraz zobowiązania się do opracowania i inwestowania w strategie wspierania i prowadzenia sprawiedliwej transformacji w kierunku systemów żywnościowych opartych na roślinach.

Organizacje wspierające

Chcesz dodać swoją organizację do ruchu? Skontaktuj się z nami