O Zmieniaj Dietę, Nie Klimat

Kampania Zmieniaj Dietę, Nie Klimat jest niezależną inicjatywą ProVeg International, wiodącej, międzynarodowej organizacji zajmującej się podnoszeniem świadomości żywieniowej. Zmieniaj Dietę, Nie Klimat jest finansowana wyłącznie z darowizn od obywateli. W inicjatywę tę nie jest zaangażowane żadne korporacyjne wsparcie finansowe.

Poprzez Zmieniaj Dietę, Nie Klimat mamy nadzieję zharmonizować wysiłki różnych grup interesariuszy, od obywateli po społeczeństwo obywatelskie, korporacje, rządy i nie tylko, w celu uznania diet bogatych w rośliny w międzynarodowej agendzie jako istotnej strategii łagodzenia zmian klimatu. Zbliża się rok 2030, a składki ustalane na szczeblu krajowym (NDC), które stanowią podstawę porozumienia paryskiego, mają zostać zrewidowane i zaktualizowane w 2024 roku, nie ma czasu do stracenia.

Przejście w kierunku diet opartych na roślinach nadal nie jest uznawane na arenie międzynarodowej za strategię łagodzenia klimatu. Jest to coś, co musimy wspólnie zmienić, aby ocalić planetę.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat inicjatywy, zapytać o możliwą współpracę lub masz inne pytania, możesz skontaktować się bezpośrednio z: [email protected]