Over Diet Change Not Climate Change

Diet Change Not Climate Change is een onafhankelijk initiatief van ProVeg International, een toonaangevende internationale organisatie voor voedselbewustzijn. Bij dit initiatief is geen financiële steun van het bedrijfsleven betrokken. Diet Change Not Climate Change wordt uitsluitend gesponsord door donaties van burgers.

Met Diet Change Not Climate Change hopen we de inspanningen van verschillende groepen belanghebbenden, van burgers tot het maatschappelijk middenveld, bedrijven, overheden en daarbuiten te harmoniseren, met als doel om een plantaardig(er) dieet erkend te krijgen op de internationale agenda als een essentiële strategie om klimaatverandering te beperken. Met het jaar 2030 dat nadert en de Nationally Determined Contributions (NDC’s) die de basis vormen van de Overeenkomst van Parijs die in 2024 opnieuw zullen worden bekeken en bijgewerkt, is er geen tijd te verliezen.

Een plantaardig(er) dieet wordt internationaal nog steeds niet erkend als strategie voor het beperken van de opwarming van de aarde, iets wat we samen moeten veranderen om de planeet te redden.

Als je meer informatie wilt ontvangen over dit initiatief, informatie wilt over een mogelijke samenwerking of als je andere vragen hebt, kunt je direct contact opnemen via [email protected].