Credit: Belle Co pexels.com

O “Promijenimo prehranu, a ne klimu”

“Promijenimo prehranu, a ne klimu” neovisna je inicijativa koju je pokrenula ProVeg International, vodeća međunarodna organizacija za podizanje svijesti o hrani. U ovu inicijativu nije uključena financijska podrška poduzeća. “Promijenimo prehranu, a ne klimu” sponzorira se isključivo donacijama građana.

S “Promijenimo prehranu, a ne klimu”, nadamo se da ćemo uskladiti napore različitih skupina dionika, od građana do civilnog društva, korporacija, vlada i šire, s ciljem da prehrana bogata biljkama bude prepoznata na međunarodnoj agendi kao vitalna strategija ublažavanja klimatskih promjena. S približavanjem 2030. godine, i Nacionalno Utvrđenim Doprinosima (NDC) koji čine osnovu Pariškog sporazuma koji će se ponovno razmotriti i ažurirati 2024. godine, nema vremena za gubljenje.

Prehrana bogata biljkama još uvijek nije međunarodno priznata kao strategija ublažavanja klimatskih promjena, već ćemo to morati promijeniti zajedno kako bismo spasili planet.

Ako želite dobiti više informacija o inicijativi, raspitati se o mogućoj suradnji ili imate bilo kakvih pitanja, možete se obratiti izravno na: [email protected]