Vážení světoví vůdci a vůdkyně,

Vědecká obec se shoduje na tom, že průmyslová živočišná výroba je zodpovědná za nejméně 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů a způsobuje významnou degradaci životního prostředí od ztráty biodiverzity až po odlesňování.

Přechod na stravu bohatou na rostlinné potraviny je – spolu s omezováním plýtvání jídlem – jedním z nejjefektivnějších způsobů, jak zmírnit svůj dopad na klima, a přináší řadu dalších benefitů jak pro zdraví, tak i pro životní prostředí.

Dle nedávného vyjádření Programu OSN pro životní prostředí, má změna jídelníčku, ve kterém bude zastoupeno více bílkovin z rostlin na úkor těch živočišných, potenciál snížit roční emise skleníkových plynů až o 20 % ve srovnání se současným stavem.

Zavazuji se k tomu, že ve svém jídelníčku omezím nebo vyloučím živočišné potraviny. Miliony lidé po celém světě se snaží o totéž a změnou stravy bojují proti změně klimatu. Potřebujeme však, aby světoví lídři převzali odpovědnost za to, že tuto změnu posunou dále a rychlejším tempem.

Vzhledem k tomu, že se šance ke zmírnění změny klimatu “o pouhých” 1,5 stupňů Celsia rychle snižuje, žádáme světové vůdce a vůdkyně:

  • aby byl na Konferenci OSN o změně klimatu (COP26) oficiálně uznán dopad průmyslového chovu hospodářských zvířat na globální oteplování a
  • aby se zavázali k rozvíjení a investování do strategií na podporu a řízení změny potravinového systému, který bude více orientovaný na rostliny.

“Změna stravy směrem k jídelníčku, ve kterém je zastoupeno více bílkovin z rostlinných zdrojů než z těch živočišných, má potenciál snížit roční emise skleníkových plynů do roku 2050 o 0,7-8 GtCO2e (2-20 % současných emisí). Mezi další přínosy patří pozitivní vliv na zdraví a psychickou pohodu lidí, zachování biodiverzity a lepší fungování ekosystémů.”

Program OSN pro životní prostředí, Making Peace with Nature, 2021.

Podepište petici

Žádáme světové vůdce a vůdkyně:

aby byl na Konferenci OSN o změně klimatu (COP26) oficiálně uznán dopad průmyslového chovu hodpodářských zvířat na globální oteplování a aby se zavázali k rozvíjení a investování do strategií na podporu a řízení změny potravinového systému, který bude více orientovaný na rostliny.

Podporující organizace

Chceš se se svou organizací přidat k této iniciativě? Ozvi se nám.