Copyright: Shutterstock

News

21 března, 2022

Na UNEA5.2 byla přijata rezoluce OSN o dobrých životních podmínkách zvířat

Páté zasedání Shromáždění OSN pro životní prostředí (UNEA) skončilo přijetím rezoluce, která změnila hru a získala silnou podporu organizace ProVeg. Usnesení o souvislosti mezi dobrými životními podmínkami zvířat, životním prostředím a udržitelným rozvojem vyzývá Inger Anderson, výkonnou ředitelku Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), aby v úzké spolupráci s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO), Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) a dalšími zúčastněnými stranami připravila zprávu, která bude zkoumat souvislost mezi dobrými životními podmínkami zvířat a environmentálními problémy, které sužují planetu.

UNEA je celosvětově nejvyšší rozhodovací orgán v oblasti životního prostředí. Poté co proběhla první část UNEA5 v roce 2021 kvůli pandemii online, konala se druhá část až letos v Nairobi, a to od 28. února do 2. března 2022. Shromáždění na téma „Posílení akcí pro přírodu k dosažení cílů udržitelného rozvoje“ si klade za cíl posílit globální úsilí o řešení trojité krize, které čelíme – změny klimatu, ztráta přírody a znečištění. Mezi další navržená usnesení patří znečištění plasty, biodiverzita či zdraví.

Náš kolega, Head of UN Advocacy, Raphael Podselver v Nairobi usilovně pracoval společně s dalšími nevládními organizacemi, aby prosadil schválení rezoluce, kterou navrhly země Ghana, Burkina Faso, Pákistán, Senegal, Jižní Súdán, Etiopie a Demokratická republika Kongo. Před setkáním ProVeg v dopise adresovaném vedoucím představitelům OSN a podepsaném více než 150 dalšími nevládními organizacemi vyzval členské státy, aby do centra rozhovorů zařadily udržitelné potravinové systémy.

„V náročném mezinárodním kontextu je skvělé vidět, že multilateralismus je stále naživu,“ řekl Raphael Podselver, Head of UN Advocacy v ProVeg. „Tvrdě jsme spolu s velmi různorodým týmem zúčastněných stran z celého světa usnesení obhajovali a bylo velkým vítězstvím, když bylo konečně přijato.”

Úspěch, kterého organizace ProVeg dosáhla na UNEA5.2, ukazuje, že rezoluce, která má jasný cíl, má dobrou šanci na to, aby byla přijata, ačkoliv je třeba soustředit se předem  na lobbování. ProVeg nyní spolupracuje s UNEP a marockým předsednictvím UNEA6 na tom, aby se potravinové systémy a udržitelná spotřeba zařadily do agendy UNEA6. Kromě toho ProVeg prosazuje, aby se na COP27 řešily potravinové systémy.

This could also be interesting for you

Choose what interests you most:

Post X

Webinar X

Rubriky
Sort by

News

Jak velká je tvá ekologická stopa z jídla?

Rostlinná strava je pravděpodobně nejjednodušší a nejúčinnější cestou, jak redukovat náš vliv na planetu Zemi. Nejviditelnější rozdíl mezi jednotlivým druhem stravování je především v emisích skleníkových plynů…

News

Co se stane, když omezíme živočišnou výrobu?

Živočišný průmysl je krajně neefektivní. Zabírá největší část obyvatelné plochy země – rozlohu o velikosti celé Severní i Jižní Ameriky. Zároveň nám však poskytuje jen 13 % kalorií a pouhých 37 % bílkovin.

Planet Earth

News

Jak jednoduše zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Snížit naší osobní ekologickou stopu můžeme různými způsoby – zaměřit se můžeme na zdroje energie (např. přechod na udržitelné zdroje), dopravu (preferování veřejné dopravy, minimalizace cestování letadlem nebo…