Copyright: Shutterstock

News

31 srpna, 2021

Co se stane, když omezíme živočišnou výrobu?

Živočišný průmysl je krajně neefektivní. Zabírá největší část obyvatelné plochy země – rozlohu o velikosti celé Severní i Jižní Ameriky (viz obrázek). Zároveň nám však poskytuje jen 13 % kalorií a pouhých 37 % bílkovin [1].

Už jen z těchto dat nám musí být jasné, že celkové omezení živočišné produkce by mělo mnoho pozitivních dopadů. Globálně by přechod na rostlinnou stravu snížil potřebu zemědělské plochy o 76 %. Uvolněná plocha by mohla být znovu zalesněna, čímž by se navrátil domov mnohým druhům divokých zvířat. Navíc by zalesňování odstranilo z atmosféry až 8,1 gigatun CO2, a to každoročně po dobu 100 let, což by výrazně přispělo k dosažení cíle Pařížské dohody – nepřesáhnout oteplení planety o více než 1,5 °C [1].

Místo zalesňování však momentálně bohužel naši zemi odlesňujeme. Vůbec největší příčinou odlesňování, zodpovědnou za více než dvojnásobek toho, co další příčiny dohromady, je dobytek, konkrétně pastviny potřebné pro dobytek [2]. Na druhém místě je produkce sóji, nejedná se však o sóju pro přímou lidskou spotřebu (např. pro výrobu tofu), ale tato sója je využita jako krmivo pro hospodářská zvířata po celém světě. I zvířata u nás v Evropě jsou krmena sójou dováženou z oblastí vykácených deštných pralesů [3]. Veřejností kritizovaný palmový olej je až na třetím příčce příčin odlesňování. Přechod na rostlinnou stravu má potenciál toto odlesňování zastavit.

Navíc by globální přechod na rostlinnou stravu snížil také tzv. eutrofizaci (o 49 %) a acidifikaci prostředí (znečištění půdy a vody oxidy síry a dusíku). Eutrofizace neboli obohacování vody živinami, vede k přemnožení řas a sinic, tím se snižuje obsah kyslíku ve vodě, což může vést až k úmrtí ryb a jiných vodních živočichů [4]. Hlavní příčinou eutrofizace je hnůj, jedna kráva vyprodukuje až 45 kg hnoje denně [5],[6]. Ke konci roku 2018 bylo v Česku chováno celkem 1 365 235 ks skotu, to znamená spoustu hnoje [7].

Dalším benefitem omezení živočišné produkce je možnost nakrmit více obyvatel naší planety. Půda, kterou aktuálně zemědělství využívá, má potenciál vyprodukovat mnohem více živin. Kdyby např. Spojené státy přešly na rostlinnou stravu, byly by schopné uživit 350 milionů obyvatel navíc [8]. A to není malé číslo, když vezmeme v úvahu, že již dnes více než 820 milionů lidí hladoví a do roku 2050 se předpokládá nárůst populace na 9,7 miliard [9].

Více než 50 % světové produkce plodin se zkrmí hospodářským zvířatům, přitom kdybychom všechny tyto plodiny použily přímo pro naší potřebu, dokázali bychom nakrmit 4 miliardy lidí navíc [16, 17].

Narůstající populace bude znamenat zvyšující se poptávku po jídle, ale zdroje naší planety nejsou neomezené. Současný způsob zemědělství je už dnes ekologicky příliš náročný a zvyšování produkce potravin stávajícím způsobem by znamenalo překročení možností naší planety [10].

Zdroje

  1. https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
  2. https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/summer-2018/articles/what-are-the-biggest-drivers-of-tropical-deforestation
  3. http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_soy_report_final_jan_10.pd
  4. https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/eutrophication-causes-consequences-and-controls-in-aquatic-102364466/
  5. https://www.epa.gov/nutrient-policy-data/estimated-animal-agriculture-nitrogen-and-phosphorus-manure
  6. https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/null/?cid=nrcs143_014211#table1
  7. http://eagri.cz/public/web/file/626968/Skot_2018_Web.pdf
  8. https://www.pnas.org/content/115/15/3804#ref-27
  9. https://www.thp.org/knowledge-center/know-your-world-facts-about-hunger-poverty/
  10. https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

This could also be interesting for you

Choose what interests you most:

Post X

Webinar X

Rubriky
Sort by

News

Na UNEA5.2 byla přijata rezoluce OSN o dobrých životních podmínkách zvířat

Páté zasedání Shromáždění OSN pro životní prostředí (UNEA) skončilo přijetím rezoluce, která změnila hru a získala silnou podporu organizace ProVeg. Usnesení o souvislosti mezi dobrými životními podmínkami zvířat…

News

Jak velká je tvá ekologická stopa z jídla?

Rostlinná strava je pravděpodobně nejjednodušší a nejúčinnější cestou, jak redukovat náš vliv na planetu Zemi. Nejviditelnější rozdíl mezi jednotlivým druhem stravování je především v emisích skleníkových plynů…

Planet Earth

News

Jak jednoduše zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Snížit naší osobní ekologickou stopu můžeme různými způsoby – zaměřit se můžeme na zdroje energie (např. přechod na udržitelné zdroje), dopravu (preferování veřejné dopravy, minimalizace cestování letadlem nebo…